Svangerskap

Tidlig ultralyd av gravide

Gjøres som regel innvendig (vaginal ultralyd)

Ultralydundersøkelsen inneholder blant annet:

Se etter hjerteslag

  •   Bestemme svangerskapslengde

Vurdere plassering av graviditeten

  •   Antall foster

 

Ultralyd uke 11-14

Gjøres som regel utvendig

Som ved tidlig ultralyd kan man se etter liv, bestemme svangerskapslengde og antall foster. I tillegg kan man vurdere fosterets utvikling og se nærmere på organer.

Hvis det er noen som helst mistanke om avvik henviser vi pasienter videre til sykehuset.

 

Ultralyd i 2. og 3. trimester

Vi tilbyr ultralyd når som helst i svangerskapet. Det er da feks mulighet for å kontrollere leie, vekst og trivsel hos barnet. 

Vi henviser til sykehuset for rutineultralyd uke 18.

 

NIPT- non invasive fetal test 

Hva er NIPT?

NIP – test er en screeningtest for trisomi 13 (Patau syndrom), trisomi 18 (Edwards syndrom ) og trisomi 21 ( Downs syndrom). Testen kan tas fra graviditetsuke 10+0.

 

Hvordan foregår det?

Det tas en blodprøve i armen til den gravide. Når du er gravid, har du fragmenter av fosterets DNA i blodet og det er dette man ser etter på laboratoriet. Prøven vil ikke sjekkes for annet enn trisomiene 13,18 og 21.

Før du kommer til NIPT må du lese igjennom en nettbasert informasjon som avsluttes med en test, slik at det sikres at du forstått informasjonen. Her blir det forklart hva NIPT er, hva man kan oppdage og hva man gjør dersom du får et avvikende svar. Se www.niptskolen.no . 

Når du kommer til time, gjentar vi noe av informasjonen, og du har mulighet til å stille spørsmål. Deretter tas en blodprøve, og ultralydundersøkelse for å bekrefte intakt graviditet, lengde på svangerskapet og antall foster. Du vil få svar på blodprøven i løpet av 10 dager. Du får beskjed via SMS om at prøvesvaret er klart sammen med en link hvor du logger inn med bank-ID for å se svaret.

Ved uklart eller avvikende svar vil vi kontakte deg, og ved behov henvises du til fostermedisinsk avdeling på et sykehus for videre utredning og oppfølging.

Dersom blodprøven av ulike grunner ikke kan gjennomføres etter ultralyden er tatt, betaler du kun for en vanlig ultralydsundersøkelse. 

 

Vestfold Gynekologi, Olsrød Park Tønsberg, Gauterødveien 6B, 3154 Tolvsrød
33 30 19 00